Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Bánh xe cửa thang máy (Phi 25)

50.000 

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Bánh xe cửa thang máy (PHI 39)

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Bánh xe cửa thang máy (PHI 48)

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Bánh xe cửa thang máy (PHI 56)

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Bánh xe cửa thang máy (PHI 72)

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Bánh xe treo cửa tầng Thang Máy

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Bánh xe truyền cáp cửa thang máy (Phi 77)

100.000 

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Biến tần Panasonic

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Chuông dừng tầng thang máy

350.000 

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Guốc trượt thang máy 13K (T89)

400.000 

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Guốc trượt thang máy 18K (T114)

1.050.000 

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Guốc trượt thang máy 8K (T75/78)

360.000 

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Hộp Giới Hạn

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Má shoe thang máy 8K – 13K – 18K

100.000 

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Photocell

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Quạt FB-9B

Các Vật Tư & Thiết Bị Khác

Shoe Trược TK5A